BRUKERSTØTTE - CAVIUS HUB

Feilsøking av HUB som ikke er på nett

Hvis Cavius HUBen ikke er på nett får du beskjed om dette i appen. Inntil din HUB er på nett igjen har du ikke gleden, nytten eller tryggheten varslingene fra ditt Cavius system gir deg. 

Høy sikkerhet alltid!

Husk at uansett vil kritiske sensorer i Cavius trådløs familie alltid være ekte seriekoblet, selv om HUBen ikke er på nett. Alle personer som detektorene “passer på” vil derfor varsles lokalt med sirene. 

Nedenfor finner du en feilsøkingsguide for å hjelpe deg til å få HUBen på nett igjen.

Hvordan få HUBen på nett

Du trenger følgende for at Cavius HUBen skal være tilkoblet internett:

 • En vanlig hjemmeruter for internett – enheten som gir deg tilgang til internett og WiFi, ofte levert av din ISP (din internettleverandør)
 • Ruteren må ha en ledig port for å koble til datakabelen fra HUBen (denne kalles RJ45). De fleste ruter har 3-5 slike porter.
 • Stikkontakt til USB power (medfølger) eller USB strøm ut på din ruter som leverer 1A 5W

Det er ikke behov for port-forwarding. Vi anbefaler ikke å eksperimentere med dette med mindre du er kjent med hva det innebærer, da det kan gjøre systemet ditt mindre sikkert.

Cavius HUBen vil “plage” deg ved internett problemer!

Cavius HUBen er konstant på nett og overvåker både internett-tilkoblingen og sensorene dine. Hvis noe er feil, er HUBen trolig den første til å oppdage dette og gi deg beskjed – det er jobben til HUBen. Vær snill og tålmodig, ikke skyt din lille budbringer 😉

Du klarer fint å surfe på internett, lese aviser og være på sosiale media selv om nettet er ustabilt og går ned i korte perioder. Men HUBen skal sende beskjeder om viktige hendelser raskt og sikkert og er derfor litt mer “kresen” på oppkoblingen. Spesielt hvis du også benytter Cavius som innbruddsalarm, da vil linjen være overvåket når alarmen er aktiv.

Kommunikasjonen fra din router til serveren er kryptert for din sikkerhet. Det samme er det fra din smart-enhet og til serveren. HUBen kan til og med blokkere all inngående trafikk til HUBen for å beskytte seg selv og serveren. Det vil da kunne ta timer for for å få den på nett igjen. Det kan skje hvis noe uvanlig skjer på nettverket ditt, men kan også skje av og til når din ruter oppdateres.

Det virket jo i går…. hva nå?

Cavius HUBen er tilkoblet internett via en nettverkskabel gjennom din ruter. Din ruter kan være installert av din internettleverandør (ISP) eller kanskje deg. Ting endres og skjer, noe som kan føre til at internett tilgangen feiler, blir ustabil eller faller ut.

Hjemmerutere er bygget som små spesialist maskiner. De har minne, operativsystem og masse data de skal prosessere….. og de finnes i tusenvis av forskjellige typer. Cavius HUBen er mer “firkantet” – ja den er jo også det 😉 men har noen få spesifikke oppgaver sammenlignet med din ruter. Derfor er det som regel noe som har forandret seg i din ruter, siden det virket i går. Så det er ruteren vi må kikke nærmere på. Nye IP adresser, ny software fra din ISP eller en firmware oppdatering for å nevne noe.

Slik er det med det siste innen teknologi, og det er ikke alltid problemfritt å få ting på nett og samtidig ha høy sikkerhet. Følger du guiden på denne siden er du godt på vei – noen ganger er det enkelt (andre ganger ikke)

Cavius Alarm appen sier at HUBen er offline - hvordan løser jeg det?

Forsøker du å koble opp HUBen på din arbeidsplass og ikke hjemme? Rutere i jobbsammenheng blir ofte installert av IT-avdelingen og ofte må du da kontakte IT for at de skal åpne for at nye enheter skal kunne komme seg online.

Først må du finne HUBen og se hva hva den forteller oss. To LEDs lyser opp Cavius logoen på forsiden av HUBen din. Er det vanskelig å se, anbefaler vi å skru av lyset.

Dette betyr de forskjellige fargene og blinkemønster på din Cavius HUB

Lys på enhet Betyding
Konstant grønn Alt OK med HUBen, problemene er trolig et annet sted på internett. Vent og se om det løser seg.
Kontinuerlig blinkende grønn HUBen får ikke kontakt med server - du må feilsøke
Blinkende rød Din ruter gir ikke korrekt tilgang til HUBen - du må feilsøke
Konstant rød HUBen får ingen respons fra ruteren når den forsøker å koble opp - du må feilsøke
Ingen lys eller svakt lys HUBen får ikke strøm, strømforsyningen kan være ødelagt eller HUBen kan være ødelagt. Prøv med en annen USB strømforsyning min. 1A og inspiser kabler etc.

Hvis HUBens LED er røde eller blinker, start med å sjekke kabelen. Kabelen kan ha usynlige skader og fungerer bare når den dreies i forskjellige vinkler på grunn av brudd inne i kabelen.

Cavius HUB lyser grønt
Cavius HUB lyser konstant grønt når alt er OK
Cavius HUB lyser rødt
Cavius HUB lyser rødt ved feil

Fjern alle kablene

 • Fjern USB strømkabelen fra HUBen.
 • Gjør din router strømløs ved å koble fra strømmen.
 • Vent i 30 sekunder og koble til strømmen igjen. La ruter boote seg opp.

Nå er også en god tid til å se om din ruter har en firmware oppdatering. De fleste rutere kan du logge på ved å skrive inn 192.168.1.1 eller 10.0.0.1 i din nettleser. Logg på din ruter og se etter oppdateringer.

Inspiser kablene for skader og vurder å erstatte kablene med nye eller prøve andre kabler. Både Ethernet (bare noen modeller) og strømkabel med USB-lader kan byttes ut. Prøv gjerne en annen USB strømkilde, min. 1A.

Gjelder bare for “Works with Cavius” HUBer med løs nettverkskabel/Ethernet-kabel: 

 • Fjern også Ethernet-kabelen fra HUBen (i tilfelle du har en versjon der denne kabelen ikke er festet fra fabrikken)
 • Fest kablene igjen – sørg for at de er festet godt
 • Sett Ethernet-kabelen godt inn i ruteren, den skal ikke kunne gli ut, og skyves helt inn i porten på ruteren.

Gjelder bare for HUBer med løs nettverkskabel/Ethernet-kabel: 

 • Sett Ethernet-kabelen godt inn i HUBen
 • Gi HUBen strøm ved å feste strømkabelen til en USB strømkilde 1A – 5V og til HUBen med den medfølgende kabelen.
 • Vent inntil 5 minutter for at alt skal starte på nytt og kobler seg opp til serveren. Det er ok at grønne og røde lysdioder blinker i denne fasen.
 • Kontroller lysdiodene igjen. Hvis du er konstant grønn nå, så er du ferdig – det var trolig noe med kablene eller din ruter som trengte å bli resatt eller oppdatert. Hvis det ikke viser noe lys i det hele tatt på din HUB (og du har forsøkt et annet USB power du vet virker) kan HUBen være ødelagt og det er ikke mulig for deg å prøve å fikse den. Ta kontatk med din forhandler.

Hvis du gir opp, og ikke vil fortsette herfra, så vær så snill å gjør følgende før du kontakter din forhandler:

 • Noter dato og klokkeslett da du fjernet og festet kablene
 • Noter hvordan LED blinker eller lyser og med hvilken farge.
 • Noter HUBens ID og PIN fra etiketten på baksiden.

Hvis LED fortsetter å blinke på HUBen, eller den røde lysdioden lyser konstant, må vi sjekke ruteren videre slik:

 • Koble fra USB strømmen til Cavius HUBen.
 • Slå av ruteren (og / eller modem fra internettleverandøren din, hvis du har noe slikt) ved å koble fra strømmen.
 • Vent minst 1 minutt.
 • Slå på ruteren (og / eller modem hvis aktuelt) ved å koble til strømmen.
 • Vent 5-10 minutter før du kobler til USB strøm til Cavius HUBen.

Kontroller HUBens LED igjen. Hvis alt lyser grønt, så var det et problem med ruteren, og du er ferdig.

Hvis du gir opp, og ikke vil fortsette herfra, så vær så snill å gjør følgende før du kontakter din forhandler:

 • Noter dato og klokkeslett da du fjernet og festet kablene
 • Noter hvordan LED blinker eller lyser og med hvilken farge.
 • Noter HUBens ID og PIN fra etiketten på baksiden.
Hvis en kontroll av kabler, oppdatering av firmware og omstart av ruteren ikke fungerte, kan det være du kan få “hjelp fra en venn eller nabo”:

 

Hjelp fra en venn eller nabo

Ta med HUBen til et annet sted med internetttilgang. Ingen grunn til å ta med sensorer osv., Bare HUBen og USB strømforsyningen.

Lyser diodene på HUBen konstant grønt der? Hvis det gjør det, er det noe som ikke fungerer hos deg, noe som er veldig bra å vite når du fortsetter å feilsøke og trolig finner årsaken til problemet.

Når du kommer så langt, er det fortsatt noen få ting igjen å sjekke:

Fikk du ruteren fra jobben? Noen arbeidsplasser blokkerer tilbehør til det bekreftes manuelt i ruteren.

Flytt HUBen så langt unna ruteren din som mulig. Her finnes det lengre nettverkskabler og lengre USB strømkabler. Din forhandler kan bestille et “Cavius extensionkit til deg, som gjrø at du kan flytte HUBen 2 meter unna ditt øvrige utstyr. Unngå metalloverflater. Noen rutere lager elektrisk støy (EMC) som kan påvirke elektronikk i nærheten.

Kontroller at du i det hele tatt internett tilgang (telefoner, TV osv.)?

Har du lagt til en skriver eller lignende i nettverket ditt i det siste? De kan lage mye “støy og trafikk” i et nettverk og fylle det med datapakker som kan virke mistenkelige for HUBen.

Er det mulig for annet tilbehør å få tilgang til internett ved å bruke nøyaktig samme port og kanskje kabel, som HUBen gjør? Test i så fall porten du har benyttet til HUBen.

Har du, eller noen andre, gjort noen endringer i ruterinnstillingene, kanskje for lenge siden? (da er det kanskje på tide å tilbakestille ruteren til standardinnstillinger?)

Er det på tide å erstatte ruteren din p.g.a. elde og sikkerhet? Hvis ruteren er 3-4 år gammel eller eldre og bruken har økt, kan den begynne å bli overbelastet eller ikke være oppdatert til dagens sikkerhetsnivå.

Før det blir enda mer teknisk, må vi prøve å tilbakestille og få HUBen til å glemme ruteren og starte på nytt. Det er enkelt, men krever litt ventetid:

 • Koble strømmen fra HUBen, men la nettverkskabelen være koblet til ruteren
 • Vent minst 12 timer (… beklager, jeg vet det er lenge å vente, men det er viktig.)
 • Slå på HUBen igjen ved å koble til strømmen.
 • Regn med at LED vil blinke rødt og grønt LEDlys blinker i inntil 5 minutter.

Hvis LED blir konstant grønn, bør alt være i orden. HUBen og ruteren kunne kanskje ikke bli enige om en sikker tilkobling første gang. Skjer det igjen, bør du vurder å erstatte ruteren din.

Nå blir det stadig mer teknisk, og du kan velge å gi opp og sende informasjon til vår support ved hjelp av notatene dine hentet fra trinnene ovenfor.
Følg disse trinnene hvis du vil fortsette:

Spesifikasjoner for at HUBen skal virke på din router.

 • Skal tillate 10 Mbps til HUBen (ikke 100 Mbps osv.)
 • Er DHCP aktivert?
 • Er RJ45-porten deaktivert eller reservert i ruteren (noen porter, spesielt når de leveres av TV- og internett firmaer kan være det)
 • Er noen MAC-adresser blokkert eller filtrert?
 • Er UDP-trafikk aktivert?
 • Er UDP timeout stilt over 40-60 sekunder? På denne måten unngår man HUBen frakobler seg ofte.

(Det er ingen grunn til å reservere en fast IP-adresse for HUBen eller åpne for ekstern tilgang til spesifikke porter til HUBen, videresending av port osv. – det vil bare gjøre nettverket ditt mer usikkert og ikke hjelpe HUBen)

Punktene over kan ofte din internettleverandør også hjelpe deg med.

Sett inn en "mellommann"

Prøv å plassere en annen switch eller router imellom. Det vil si mellom den nåværende ruteren og HUBen. Denne “mellommannen” kan være bedre til å forhandle om en sikker linje for HUBen, og vil kanskje være i stand til å filtrere vekk trafikk før den når HUBen.

Forsikre deg om at “mellommannen” fungerer ved å koble til en datamaskin eller annet kablet utstyr som krever internett.

Vi håper ovenstående kan hjelpe deg. Noen av tingene er enkle, og hvis du står fast, så husk at du alltid kan kontakte supporten vår.

Skroll til toppen